Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Crkveni dokumenti o posvećenom životu

 

 
MISAO DANA

Euharistija je najnježniji i najveći znak Kristove ljubavi jer se on poništava do te mjere da se pretvara u hranu kako bi se s nama sjedinio.

Sv. Franjo Saleški