Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Crkveni dokumenti o posvećenom životu

 

 
MISAO DANA

Šutnja je duboka aktivnost ljubavi koja osluškuje.

Pavao VI