Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Iskustva

Moj odnos prema Bogu i prema ljudima

Moj odnos prema Bogu i prema ljudima

Moj odnos prema Bogu je živ. Bog je onaj bez kojega ne mogu biti. Naš odnos produbljujem u molitvi i zajedničkom životu sa sestrama. Bog daje rasti. Radujem se duhovnom rastu i dobru koje se...

Saznajte više
 
 
S. Lice - Snaga osmjeha

S. Lice - Snaga osmjeha

Poslanje neobične jednostavnosti i plemenitosti (Napisano prigodom 550. obljetnice izgradnje crkve sv. Marije od milosti na Dančama)

Saznajte više
 
Svjedočenje pomoraca o zagovoru Gospe od Danača, zaštitnice i nebeske Majke pomoraca

Svjedočenje pomoraca o zagovoru Gospe od Danača, zaštitnice i nebeske Majke pomoraca

Ploviti se mora, živjet ne. Koliko samo u toj staroj izreci ima istine. Pomorci zarađuju kruh sa sedam kora. I ta stara izreka je velika istina. A što to u životu pomoraca nije čista i iskrena,...

Saznajte više
 
 
MISAO DANA

Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.

Lk 10, 21-22