Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Uprava Družbe

Vrhovna uprava Družbe

s. Ružica Barić, vrhovna poglavarica

s. Darija Jovanović, zamjenica

s. Valerija Šimović, savjetnica

s. Anica Cikojević, savjetnica

s. Katica Dabo, savjetnica

s. Finka Zrinušić, tajnica

s. Ljuba Božinović, vrhovna ekonoma

 

 
MISAO DANA

Šutnja je duboka aktivnost ljubavi koja osluškuje.

Pavao VI