Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

TRAGOM STARINE “Crkva i samostan sv.Marije na Dančama”

 
MISAO DANA

Računajmo, dakle, da je u nama palača neizmjernog bogatstva: cijela građevina od dragog kamenja, onakva kako dolikuje takvom Gospodinu, i da vi pridonosite tome da bude takva (…) jer nema zgrade takve ljepote kao što je čista duša i puna kreposti.

Sv. Terezija Avilska