Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Formacija

Redovnička formacija

Redovnička formacija

Ako osjećaš Kristov poziv, hrabro se uputi i ne boj se. Put ostvarenja duhovnog poziva ostvaruje se postupno kroz odgojna razdoblja. Svako razdoblje ima svoj program.

Formacija se ostvaruje u dva razdoblja: početnom i trajnom. Početna formacija uključuje uvođenje u naš život do doživotnog zavjetovanja te pripremu za rad i službu, a obuhvaća: postulaturu, novicijat i juniorat. Trajna formacija slijedi početnu i nastavlja se kroz cijeli život.

 


Postulatura

Postulantice, nastoje produbljivati život vjere: katehezom o vjeri, uvođenjem u liturgijski život i u iskustvo molitve, životom u zajednici sestara te prvim iskustvom apostolskog rada. Postulaturu vodi njihova odgojiteljica.

 

Novicijat

Novicijatom, počinje život u Družbi. Usmjeren je na to da novakinje bolje upoznaju Božji poziv, koji žele živjeti u našoj Družbi, da iskuse način života Družbe i njezinim duhom oblikuju razum i srce. Cjelovita inicijacija zahtijeva: uvođenje u duboko i živo iskustvo Krista i njegova Oca; u Kristovo vazmeno otajstvo, vjernim obdržavanjem evanđeoskih savjeta; uvođenje u evanđeoski život; u povijest, i u duhovnost naše Družbe i njezino poslanje.

Proces odgoja u novicijatu temelji se na proučavanju Svetoga pisma, crkvenih dokumenata, teologije posvećenoga života, franjevačke povijesti i duhovnosti te izvorne tradicije naše Družbe.

Novakinje, pod vodstvom svoje učiteljice nastoje postupno usvajati redovnički duh naše Družbe i razvijati svoje sposobnosti u skladu s njim i njezinom posebnom svrhom.

Juniorat

Po završetku novicijata, privremeno zavjetovane sestre nastavljaju svoju početnu izgradnju do polaganja doživotnih zavjeta. Ovo razdoblje redovničkog života zove se juniorat.

Tijekom juniorata pozornost se prvenstveno posvećuje duhovnom životu juniorki: formiranju njihove redovničke osobnosti i karaktera, upotpunjenju i produbljivanju kršćanskog nauka. Pruža im se stručna, teoretska i praktična naobrazba, da bi se osposobile za različite zahtjeve i oblike apostolata, koji će im biti povjeren.


Trajna formacija

Trajna formacija je unutrašnji zahtjev redovničkog posvećenja. Naše zvanje traži dinamički rast i vjernost Božjem pozivu u konkretnim životnim okolnostima. „Slijediti Krista znači uvijek kretati na put, čuvajući se okoštalosti i ukočenosti, kako bi mogle davati živo i istinito svjedočanstvo za kraljevstvo Božje na ovome svijetu.