Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Crkveni dokumenti o posvećenom životu

 

 
MISAO DANA

Ljubav nas obuzima samo onoliko koliko joj se predamo.

Sveta Mala Terezija