Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Popis imena - Družba sestara franjevki od Bezgešnog začeća iz Dubrovnika

A. Trećoredice prije kanonske ustanove Družbe - do 1925. godine

Nekrologij sestara na Dančama od 1721. – 1878. na temelju matica umrlih, sačuvanih u Državnom arhivu u Dubrovniku, knjige Stanje duša na Pilama i Kronike sestara na Dančama.
Donosimo imena trećoredica (dumana ili picokara) uz crkvu sv. Marije na Dančama, dostupna iz navedenih izvora.

Prezime i ime Godina rođenja Godina smrti
Botica Ana    1764. 1848.
Botica Ane 1800. 1875.
Botica Katarina 1752. 1840.
Čovo Ana, starješica 1776. 1847.
Dragojević Ane (Mala) nepoznato 1925.
Dragoje Klara  1797. 1878.
Dragoje Mara (Mala) nepoznato 1924.
Dragoje Marija 1779. 1861.
Goza Katarina 1701. 1791.
Gunjina Mare, starješica od 1915. - 1923. nepoznato nepoznato
Hrdalo Mare (Velika), starješica nepoznato 1915.
Kljunak Celina 1901. 1939.
Marić Jelena 1754. 1846.
Marić Magdalena 1701. 1777.
Palada Ana 1685. 1767.
Pavlina Ana 1726. 1822.
Pavlina Anica nepoznato 1922.
Pavlina Marija 1769. 1855.
Pavova Klara nepoznato 1724.
Pavova Marija nepoznato 1729.
Rudelja Ane 1780. nepoznato
Svilarić Ana 1766. 1834.
Visoka Marija 1636. 1721.
Vukojević Ane nepoznato 1920.

 

B. Sestre poslije kanonske ustanove Družbe - od 1925. do danas

Prezime i ime (u zagradi je krsno ime) Godina rođenja Zavjeti Godina smrti
Badurina (Mandaljena) s. Suzana 1905. 1934. 1974.
Barešić s. Ivana 1984. 2009.  
Barić s. Ružica 1962. 1982.  
Begić s. Lenka 1966. 1987.  
Benović (Iva) s. Klara 1936. 1953. 2016.
Biško (Ana) s. Lidvina 1940. 1964. 2013.
Boban (Ružica) s. Apolonija 1939. 1957.  
Bošković s. Klara 1979. 2002.  
Božinović s. Ana 1956. 1975. 2016.
Božinović s. Ljuba 1959. 1977.  
Cikojević s. Anica 1963. 1981.  
Čolina (Anđa) s. Tarzicija 1951 1969. 2007.
Čutura (Anđa) s. Paula 1945. 1964.  
Ćorluka s. Branka 1957. 1976.  
Dabo s. Katica 1964. 1982.  
Dragin ( Luzarija) s. Anđela 1927. 1949.  
Didović (Savica) s. Vjekoslava 1927. 1951. 2010.
Đurjan s. Jele 1870. 1933. 1943.
Filipović s. Matija 1969. 1992.  
Gazivoda (Čilija) s. Bonaventura 1929. 1958. 2017.
Grizelj (Ana) s. Perpetua 1934. 1955. 2013.
Grubišić (Zora) s. Antonija 1967. 1987.  
Ivić s. Marija 1984. 2003.  
Jakovljević (Dana) s. Kristina 1953. 1971.  
Jasak (Vera) s. Emilija 1953. 1971.  
Joskić s. Ana 1978. 2002.  
Jovanović s. Darija 1967. 1987.  
Jovanović s. Marija 1969. 1987.  
Jovanović s. Željka  1964. 1985.  
 Kekez (Mara) s. Metodija  1938. 1955.  
 Kutleša (Danica) s. Ivana  1943. 1965.  
 Kutleša (Jaka) s. Gracija  1950. 1969.  
 Letica (Jele)s. Nives  1948. 1967.  
 Leventić (Darinka) s. Bernardica  1926. 1960. 2002.
 Ljuljđuraj (Šaća) s. Jelena  1948. 1971.  
 Maras (Venka) s. Tihomira  1950. 1969.  
 Mažurana (Margarita) s. Antonija  1890. 1951. 1968.
 Mijić s. Anka  1957. 1980.  
 Mijić s. Zorka  1965. 1984.  
 Milin (Šimica) s. Anđela  1897. 1933. 1953.
 Milin (Ivanka) s. Margarita  1891. 1933. 1973.
 Naletilić s. Nada  1949. 1973.  
 Njavro (Ana) s. Alfonsa  1942. 1967.  
 Obad (Boža) s. Cecilija  1940. 1967. 1995.
 Oreč (Iva) s. Anuncijata  1940. 1964.  
 Pejić (Marija) s. Alojzija  1942. 1964.  
 Penava (Iva) s. Virgina  1938. 1955.  
 Perić s. Darka  1971. 1992.  
 Petrović s. Lenka  1979. 2000.  
 Prović (Nedjeljka) s. Pia  1929. 1954.  
 Quintana s. Angelika  1916. 1945. 1954.
 Radoš s. Kristina  1977. 2000.  
 Roščić (Mara) s. Bogumila  1928. 1952.  
 Rudić (Rajka) s. Teofila  1914. 1933. 2007.
 Runje (Marija) s. Dolores  1939. 1961.  
 Sablje (Manda) s. Beata  1935. 1953. 2000.
 Sablje (Jaka) s. Beatris  1930. 1956.  
 Sablje (Mandica) s. Julijana  1936. 1953. 1998.
 Sablje (Cvita) s. Veronika  1933. 1955. 2016.
 Sabljić (Anđa) s. Terezija  1943. 1961.  
 Slišković (Miljenka) s. Skolastika  1939. 1957. 1982.
 Šimić (Mila) s. Danijela  1948. 1967.  
 Šola (Mila) s. Celestina  1950. 1969.  
 Šimović s. Valerija  1960. 1982.  
 Tadić s. Nevenka  1960. 1980.  
 Tokić (Slavka) s. Irena  1953. 1971.  
 Tomasović (Karmela) s. Margarita  1926. 1949. 1984.
 Tomašić (Marija) s. Frančeska  1893. 1934. 1984.
 Topčić s. Mila  1962. 1980.  
 Vidas (Marija) s. Anastazija  1911. 1934. 1990.
 Vidović (Katica) s. Hijacinta  1916. 1934. 1990.
 Vlašić (Matija) s. Asumpta  1936. 1954.  
 Vlašić (Matija) s. Bonifacija  1937. 1953. 2011.
 Vlašić (Manda) s. Dorotea  1930. 1955.  
 Vlašić (Matija) s. Josipa  1939. 1958.  
 Vlašić (Anica) s. Serafina  1934. 1956.  
 Vrdoljak (Kata) s. Rafaela  1933. 1961.  
 Zorić (Blagica) s. Kornelija  1953. 1971.  
 Zrinušić s. Finka  1972. 1990.  
 Žampiera (Tomica) s. Elizabeta  1903. 1933. 1994.
 Živanović (Ane) s. Agneza  1911. 1933. 1992.
 Žuvela (Mileva) s. Imakulata  1919. 1937. 2014.
 Žuvela (Ivka) s. Ladislava  1905. 1933. 1994.
 Žuvela (Franica) s. Perica  1912. 1933. 1978.
  Sestre - Sve
 
MISAO DANA

Šutnja je duboka aktivnost ljubavi koja osluškuje.

Pavao VI