Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Popis imena - Družba sestara franjevki od Bezgešnog začeća iz Dubrovnika

A. Trećoredice prije kanonske ustanove Družbe - do 1925. godine

Nekrologij sestara na Dančama od 1721. – 1878. na temelju matica umrlih, sačuvanih u Državnom arhivu u Dubrovniku, knjige Stanje duša na Pilama i Kronike sestara na Dančama.
Donosimo imena trećoredica (dumana ili picokara) uz crkvu sv. Marije na Dančama, dostupna iz navedenih izvora.

Prezime i ime Godina rođenja Godina smrti
Botica Ana   1764. 1848.
Botica Ane 1800. 1875.
Botica Katarina 1752. 1840.
Čovo Ana, starješica 1776. 1847.
Dragojević Ane (Mala) nepoznato 1925.
Dragoje Klara 1797. 1878.
Dragoje Mara (Mala) nepoznato 1924.
Dragoje Marija 1779. 1861.
Goza Katarina 1701. 1791.
Gunjina Mare, starješica od 1915. - 1923. nepoznato nepoznato
Hrdalo Mare (Velika), starješica nepoznato 1915.
Kljunak Celina 1901. 1939.
Marić Jelena 1754. 1846.
Marić Magdalena 1701. 1777.
Palada Ana 1685. 1767.
Pavlina Ana 1726. 1822.
Pavlina Anica nepoznato 1922.
Pavlina Marija 1769. 1855.
Pavova Klara nepoznato 1724.
Pavova Marija nepoznato 1729.
Rudelja Ane 1780. nepoznato
Svilarić Ana 1766. 1834.
Visoka Marija 1636. 1721.
Vukojević Ane nepoznato 1920.

 

B. Sestre poslije kanonske ustanove Družbe - od 1925. do danas

Prezime i ime (u zagradi je krsno ime) Godina rođenja Zavjeti Godina smrti
Badurina (Mandaljena) s. Suzana 1905. 1934. 1974.
Barešić s. Ivana 1984. 2009.  
Barić s. Ružica 1962. 1982.  
Begić s. Lenka 1966. 1987.  
Benović (Iva) s. Klara 1936. 1953. 2016.
Biško (Ana) s. Lidvina 1940. 1964. 2013.
Boban (Ružica) s. Apolonija 1939. 1957.  
Bošković s. Klara 1979. 2002.  
Božinović s. Ana 1956. 1975. 2016.
Božinović s. Ljuba 1959. 1977.  
Cikojević s. Anica 1963. 1981.  
Čolina (Anđa) s. Tarzicija 1951 1969. 2007.
Čutura (Anđa) s. Paula 1945. 1964.  
Ćorluka s. Branka 1957. 1976.  
Dabo s. Katica 1964. 1982.  
Dragin (Rozalija) s. Anđela 1927. 1949. 2017.
Didović (Savica) s. Vjekoslava 1927. 1951. 2010.
Đurjan s. Jele 1870. 1933. 1943.
Filipović s. Matija 1969. 1992.  
Gazivoda (Čilija) s. Bonaventura 1929. 1958. 2017.
Grizelj (Ana) s. Perpetua 1934. 1955. 2013.
Grubišić (Zora) s. Antonija 1967. 1987.  
Ivić s. Marija 1984. 2003.  
Jakovljević (Dana) s. Kristina 1953. 1971.  
Jasak (Vera) s. Emilija 1953. 1971.  
Joskić s. Ana 1978. 2002.  
Jovanović s. Darija 1967. 1987.  
Jovanović s. Marija 1969. 1987.  
Jovanović s. Željka 1964. 1985.  
 Kekez (Mara) s. Metodija 1938. 1955. 2017.
 Kutleša (Danica) s. Ivana 1943. 1965.  
 Kutleša (Jaka) s. Gracija 1950. 1969.  
 Letica (Jele)s. Nives 1948. 1967.  
 Leventić (Darinka) s. Bernardica 1926. 1960. 2002.
 Ljuljđuraj (Šaća) s. Jelena 1948. 1971.  
 Maras (Venka) s. Tihomira 1950. 1969.  
 Mažurana (Margarita) s. Antonija 1890. 1951. 1968.
 Mijić s. Anka 1957. 1980.  
 Mijić s. Zorka 1965. 1984.  
 Milin (Šimica) s. Anđela 1897. 1933. 1953.
 Milin (Ivanka) s. Margarita 1891. 1933. 1973.
 Naletilić s. Nada 1949. 1973.  
 Njavro (Ana) s. Alfonsa 1942. 1967.  
 Obad (Boža) s. Cecilija 1940. 1967. 1995.
 Oreč (Iva) s. Anuncijata 1940. 1964.  
 Pejić (Marija) s. Alojzija 1942. 1964.  
 Penava (Iva) s. Virgina 1938. 1955.  
 Perić s. Darka 1971. 1992.  
 Petrović s. Lenka 1979. 2000.  
 Prović (Nedjeljka) s. Pia 1929. 1954.  
 Quintana s. Angelika 1916. 1945. 1954.
 Radoš s. Kristina 1977. 2000.  
 Roščić (Mara) s. Bogumila 1928. 1952.  
 Rudić (Rajka) s. Teofila 1914. 1933. 2007.
 Runje (Marija) s. Dolores 1939. 1961.  
 Sablje (Manda) s. Beata 1935. 1953. 2000.
 Sablje (Jaka) s. Beatris 1930. 1956.  
 Sablje (Mandica) s. Julijana 1936. 1953. 1998.
 Sablje (Cvita) s. Veronika 1933. 1955. 2016.
 Sabljić (Anđa) s. Terezija 1943. 1961.  
 Slišković (Miljenka) s. Skolastika 1939. 1957. 1982.
 Šimić (Mila) s. Danijela 1948. 1967.  
 Šola (Mila) s. Celestina 1950. 1969.  
 Šimović s. Valerija 1960. 1982.  
 Tadić s. Nevenka 1960. 1980.  
 Tokić (Slavka) s. Irena 1953. 1971.  
 Tomasović (Karmela) s. Margarita 1926. 1949. 1984.
 Tomašić (Marija) s. Frančeska 1893. 1934. 1984.
 Topčić s. Mila 1962. 1980.  
 Vidas (Marija) s. Anastazija 1911. 1934. 1990.
 Vidović (Katica) s. Hijacinta 1916. 1934. 1990.
 Vlašić (Matija) s. Asumpta 1936. 1954.  
 Vlašić (Matija) s. Bonifacija 1937. 1953. 2011.
 Vlašić (Manda) s. Dorotea 1930. 1955.  
 Vlašić (Matija) s. Josipa 1939. 1958.  
 Vlašić (Anica) s. Serafina 1934. 1956.  
 Vrdoljak (Kata) s. Rafaela 1933. 1961.  
 Zorić (Blagica) s. Kornelija 1953. 1971.  
 Zrinušić s. Finka 1972. 1990.  
 Žampiera (Tomica) s. Elizabeta 1903. 1933. 1994.
 Živanović (Ane) s. Agneza 1911. 1933. 1992.
 Žuvela (Mileva) s. Imakulata 1919. 1937. 2014.
 Žuvela (Ivka) s. Ladislava 1905. 1933. 1994.
 Žuvela (Franica) s. Perica 1912. 1933. 1978.
  Sestre - Sve
 
MISAO DANA

Ti si nepovjerljiv prema sebi samom. To nepovjerenje je dobro ako ti ono postane sjemenka iz koje niče sveto povjerenje u Boga.

Sv. Franjo Saleški