Sestre franjevke od Bezgrešnog začeća
iz Dubrovnika

Životopis sv. Franje (Vita secunda)

Proslov

U IME GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA. AMEN. 
GENERALNOME MINISTRU REDA MALE BRAĆE. 

1. Cjelokupnom generalnom kapitulu i vama, prečasni oče,1 onomadne se svidjelo narediti našoj malenkosti, ali ne bez božanskog nadahnuća, da suvremenicima na utjehu, a budućim pokoljenjima na sjećanje opišemo2 djela i riječi slavnoga našeg oca Franje mi kojima je to poznato više iz djela i riječi slavnoga našeg oca Franje mi kojima je to poznato više iz dugotrajna druženja s njim i iz međusobna povjerljiva općenja negoli iz dugotrajna istraživanja. Zato se s poniznim poštovanjem žurimo izvršiti sveti nalog, koji se nikako ne bi smio miomići. No, kad pomnjivije ocjenjujemo svoje slabe sile, opravdano se pribojavamo da tako vrijedno gradivo, ne bude li kako treba obrađeno, po našoj krivnji ne naiđe na neodobravanje drugih. Plašimo se da ovo, što zaslužuje da bude začinjeno najvećom tečnošću, po nesposobnosti onih koji poslužuju postane netečno. Tako bi se ovaj pokušaj radije pripisivao preuzetnosti nego poslušnosti. Kad bi se naime, prečasni oče, uspjeh ovolikoga posla podvrgao samo vašem sudu i kad ne bi trebalo izići pred javnost, najzahvalnije bismo se dali poučiti s obzirom na ispravak, a u slučaju odobravanja bismo se radovali. Tko bi naime u tolikom mnoštvu riječi i djela vagom točna suda mogao sve tako odmjeriti da svi, koji će to slušati, o pojedinostima imaju jednako mišljenje? Ali, jer prostodušno idemo za korišću i sviju i pojedinaca, molimo one koji čitaju da dobrohotno ocjenjuju. I neka podnesu prostodušnost onih koji izvješćuju ili neka je tako shvate da bi se sačuvalo netaknuto poštovanje prema onome o kome je riječ. Naše je pamćenje, jer smo ljudi neuki, dugotrajnošću vremena otupljeno. Ono ne može doseći izmicanje njegovih dubokih riječi i zapanjujućih izvještaja o njegovim djelima što bi jedva mogao shvatiti gibiviji, izvježban duh. Neka, dakle, više puta ponovljeni nalog kod sviju ispriča sve nedostatke naše nevještine.

2. Ovo djelce prvenstveno sadrži neke čudesne zgode iz vremena obraćenja svetoga Franje, koje zato nisu uvrštene u životopise koji su o njemu prije napisani, jer pisac nije za njih znao. - Zatim namjeravamo prikazati i pomnjivo objasniti što je sveti otac htio "dobro, ugodno i savršeno" samome sebi i svojima cjelokupnim izvršivanjem nebeske nauke i težnjom za najvećim savršenstvom. A to je on pred Bogom uvijek ostvario po svetim željama, a pred ljudima po dobru primjeru. - Unosimo i neka čudesa, ukoliko se čini prikladnim da budu uvrštena. - Zato ono što slijedi prikazujemo jednostavnim i osrednjim stilom. Želimo naime ugoditi i neukijima i, ako je moguće, svidjeti se obrazovanima.

Molimo vas, dakle, dobrostivi oče, da ne prezrete darak ovoga napora, ovo što smo s velikim trudom istraživali,3 nego ga svojim blagoslovom posvetite. Pogrešno ispravite, a suvišno izostavite da bi se tako ono, što je prema vašem mudrom sudu dobro rečeno, odobrilo i da bi s vašim imenom pravoga Krescencija posvuda raslo i množilo se u Kristu. Amen.

_____________

1. Riječ je o generalnom kapitulu koji je održan 1244. i o tadašnjem generalu Reda fra Krescenciju iz Aixa. 

2. Iz ovoga je očito da ovdje govore oni posebni drugovi sv. Franje, a ne sam Toma ili barem ne on sam. To isto opažamo i na svršetku djela, u br. 221, 223. 

3. Toma ne pripovijeda stvari koje su mu bile izravno poznate, nego one koje je doznao od drugih.

  Životopis sv. Franje - Sve
 
MISAO DANA

U predvečerje svoga života bit ćeš pitan o ljubavi.

Sv. Ivan od Križa