Dječji vrtić svetog Franje

Vizija i misija Vrtića

VIZIJA

Vrtić koji je prepoznatljiv po življenim kršćanskim, a posebno obiteljskim vrijednostima, u kojem će svi sudionici biti otvoreni kreiranju i usavršavanju odgojno-obrazovnih ciljeva, integraciji novih pedagoških ideja te cjeloživotnom obrazovanju svojih djelatnika. Zagledani u Božanskog prijatelja djece želimo izgrađivati identitet vrtića u kojem će odnosi među sudionicima odgojno-obrazovnog sustava biti prepoznatljivi po djelotvornoj ljubavi i međusobnom poštovanju i prihvaćanju koji se nadahnjuju na izvorima Božanske ljubavi.
 

MISIJA

Biti vrtić čiji se odgojno-obrazovni rad temelji na kršćanskom vrijednosnom sustavu, a njegova kvaliteta odnosa i okruženja potiče cjeloviti odgoj djeteta, njegovu osobnu izgradnju, prihvaćanje drugoga, poštivanje različitosti, stvaralaštvo te razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje. Biti vrtić gdje će svi odrasli sudionici odgojno-obrazovnog procesa rasti u spoznaji o veličini, uzvišenosti i odgovornosti odgojiteljskoga poziva,  jer samo tako mogu kompetentno i kvalitetno obavljati svoju životnu i profesionalnu ulogu te biti uzori i sigurni vodiči mlađim naraštajima.

  O vrtiću - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK