Dječji vrtić svetog Franje

Program rada predškole

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca maksimalno razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koje ih očekuju u školi. Programom predškole želimo utjecati na cjeloviti razvoj djeteta te ga kvalitetno pripremiti za polazak u školu. Cilj ovog programa odnosi se na poticanje cjelovitog razvoja djeteta te mu osigurava u godini pred polazak u školu poticajno okruženje u kojem će moći razvijati sve osobne potencijale. Namjera nam je razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi, razvijati radne navike, zadovoljiti djetetove interese kojima će postići potrebna znanja i vještine za polazak u školu.

Program rada predškole ostvarivat će odgojiteljice/odgojitelji koji u tekućoj godini vode stariju mješovitu skupinu.

Stručnu potporu programu pružaju stručne suradnice: pedagoginja, logopedinja, psihologinja, ravnateljica.

  Programi vrtića - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK