Dječji vrtić svetog Franje

Redoviti program

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje na temelju odobrenih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja, a voditelji su vanjski suradnici vrtića.

Dječji vrtić provodi primarni desetsatni program koji zahvaća cjeloviti pristup djetetovoj osobnosti u koju je uključen i razvoj duhovne dimenzije djeteta kroz vjerski odgoj.


Programskim sadržajima  potičemo:

-    tjelesni razvoj
-    socio-emocionalni razvoj
-    intelektualni razvoj
-    socijalni razvoj
-    duhovni razvoj
 

U okviru svoje djelatnost Dječji vrtić organizira i provodi:

  • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
  • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja,
  • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
  Programi vrtića - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK