Dječji vrtić svetog Franje

Srce koje kuca: hvala

Srce koje kuca: hvala

Budući se našim predškolcima bliži kraj vrtićkih dana, odlučili smo ga simbolično obilježiti. Naravno, ovo je samo simbolična nagrada za sve što su naši predškolci do sada postigli i ohrabrenje za buduće korake. Svatko od njih bio je nagrađen i velikim pljeskom dok je primao svoju nagradu, a u njihovim srcima zasigurno je veliki ponos i zahvalnost. 
O tome svjedoče riječi njihove pjesme:

Srce koje kuca: hvala
Budite tiho, tiho,
da čujete srce moje. I svoje.

Moje srce kuca:
hvala, hvala, hvala.
Hvala, mama! Hvala, tata!
Hvala, Bože!

I dok kuca:
hvala, hvala, hvala…
moje srce raste.
Hvala, hvala, hvala…

Hvala za sunce što sja.
Hvala za svaki dan.
Hvala za osmijeh.
Za igre i snove.
I za zagrljaj.

Želim da naš dom
zagrljaj bude
i da u njega stane
sreća za sve nas.
I priča za laku noć.
I dobro jutro. I dobar dan.

Želim da na svim putovima
dobrota živi. I raste.
S nama. I s vama.
I da svako srce uvijek kuca:
hvala, hvala, hvala.

Budite tiho, tiho,
da čujete srce moje. I svoje.

  Događanja i najave vrtića - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK