Dječji vrtić svetog Franje

Hvala ti Bože za majke

Hvala ti Bože za majke

HVALA ti, Bože, za majke.
One uvijek nalaze načina kako voljeti,
kako očuvati nadu,
kako život učiniti novim.

I nikada ne pitaju 
kada je dobro vrijeme za život,
a kada bi mu nevrijeme moglo nauditi.
One žive.
Samo žive.
Uvijek strpljive
jer ih nije moguće obeshrabriti.
Uvijek nestrpljive 
jer znaju da se nijedno dobro ne može
prerano dogoditi.

Nikada se ne skrivaju pred životom.
Ali nerijetko,
samo njima znanom mudrošću,
i od smrti uspiju sakriti život svojih ljubljenih.

Hvala ti, Bože, za majke.
Nema buke koju one ne bi mogle nadjačati
svojom šutnjom.
Nema pitanja 
na koje ne bi mogle odgovoriti,
koje ne bi mogle razotkriti jednim pogledom.

Dogodi se
da se u njima sve smiješi,
ali svoj osmijeh čuvaju u srcu.
Dogodi se
jer znaju da je mnogočemu potrebno
vrijeme dozrijevanja.
I da ima trenutaka
koje nije dobro požurivati.

Majke nam govore
i prije nego ih umijemo čuti.
I razumjeti.
One,
kad god im se pruži prilika,
svoje poruke odlažu u naša srca
da se s njima možemo susresti
čim za to bude vrijeme.

Hvala ti, Bože, za majke.

 

S. Lice (Iz knjige: Želim ti sva blaga Božja)

  Duhovni kutak - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK