Dječji vrtić svetog Franje

Najljepši dar

Najljepši dar

Isuse, Blažena Djevica Marija porodila te
i položila u jasle.
Stanovnici Betlehema nisu te htjeli
u svojim kućama.
Čak ni u svratištu nisu našli mjesta za tebe.
Nisu prepoznali koliki si ti dar.
Najveća radost je prihvatiti tebe.
Nema dara kao što si ti. 
Bog nam je dao najljepši dar – tebe.
Tvoj mir, ljubav i radost su u svakome
tko te primi. 
Zagledani u tebe možemo samo zahvaljivati. 
Zahvaljujemo za sve lijepo što smo 
od tebe primili i što smo doživjeli,
osobito za dobre ljude
preko kojih si nas pohađao i bio s nama. 
Hvala za svaku lijepu riječ, gestu ljubavi,
opraštanja, razumijevanja i povjerenja,
svaki pozdrav i svaku zahvalu.
Svaki naš susret daj da se dogodi
kao prihvaćanje tebe. 
Hvala ti, Isuse. 

  Duhovni kutak - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK