Dječji vrtić svetog Franje

Otpočinite malo

Otpočinite malo

Gospodine, rekao si svojim učenicima: 
"Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, 
i otpočinite malo." 
Sveci su rado išli u osamu na samotna mjesta. 
I počivali su u osami malo. 
Daj nam da te poslušamo
te po primjeru tvojih učenika
i mi znamo potražiti samotna mjesta 
i u osami malo otpočinuti.
Jednom od nas počinak je u šetnji na zraku, 
drugome u tišini crkve ili sobe, 
trećemu je u dobrome štivu, 
četvrtome u lijepome filmu ili dobroj glazbi. 
Sve ima svoje vrijeme, uči nas Sveto pismo.  
Postoji vrijeme rada i vrijeme odmora.
Daj da ti zahvaljujemo za dar vremena 
i posvećujemo molitvom sve časove vremena.
Daj da imamo vremena 
kad svi drugi budu žurili. Amen. 

  Duhovni kutak - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK