Dječji vrtić svetog Franje

Aktivnosti u vrtiću - zrelost za školu

Aktivnosti u vrtiću - zrelost za školu

KATOLIČKI VRTIĆI
GRADA ZAGREBA

Zagreb, ožujak 2017.

 

AKTIVNOSTI U VRTIĆU -   ZRELOST ZA ŠKOLU

                                                 

Pripremile: Ana Vukasović, logopedinja
Brankica Blažević, pedagoginja

 

TJELESNI RAZVOJ

Gruba motorna spretnost

Satovi tjelesnog vježbanja

 • uvodno razgibavanje
 • vježbe oblikovanja
 • rad sa /na spravama (hodanje na prstima,hodanje po smanjenoj površini,skok u vis i dalj, poskakivanje, skok preko konopca, bacanje lopte u cilj, trčanje i boravak na zraku-penjanje i provlačenje, skakanje na jednoj nozi)

Satovi tjelesnog vježbanja na određenu temu (bez sprava kroz priču)

Pokretne igre (sa pravilima)

Ples pisanja-metoda koja cijelo tijelo uključuje u razvoj koordinacije šake i prstiju; maštovito crtanje, glazba, stihovi, ritam, igre

 

Fina motorna spretnost

Vješto služenje priborom za jelo
Izrezivanje i presavijanje papira
Vezanje vezica
Nizanje kuglica
Modeliranje plastelinom,glinom,tijestom…
Rezanje škaricama
Pravilno rukovanje likovnim priborom (tuš, kist, ugljen, pastela..)

 

Grafomotorna spretnost

Pravilno sjedenje kod pisanja
Sigurnost ruke(koordinacija oko-ruka)
Spretno rukovanje olovkom( pravilno držanje olovke i pritisak olovke)
Bojanje unutar linija,precrtavanje kruga,trokuta,kvadrata i romba,crtež čovjeka
Precrtavanje linija: ravnih,kosih,valovitih,izlomljenih
Sposobnost orijentiranja na papiru(s lijeva na desno,odozgo prema dolje)

 

SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ

Prepoznavanje i verbaliziranje vlastitih osjećaja (pravo na sve osjećaje)
Izražavanje osjećaja na prihvatljiv način (ciljane priče kao prihvatljiv obrazac ponašanja)
:
„Kutija puna osjećaja“ - Kad sam sretan
                                - ​Kad sam tužan
                                - Kad sam ljut
                                -  Kad se bojim                          

Prepoznavanje i uvažavanje potreba drugih,tolerancija različitosti

Uvid u posljedice vlastitog ponašanja

-kroz slikovnice i biblijske tekstove:

 

Najbogatiji vrabac na svijetu

 • Ribica duginih boja
 • Nećko
 • Figaro-mačak koji je hrkao
 • Plavi oblak
 • General KiroMiš
 • Pauli,ti zločesti Pauli
 • Maca papučarica
 • Čarli nikome ne da svoje igračke
 • Žabac i stranac
 • Medo u kolicima
 • Tibor,paun bez repa
 • Bijela šuma
 • Elmer
 • Ti i ja i mali medo
 • Dome,slatki dome
 • Milosrdni Samaritanac
 • Isus i Zakej
 • Slijepi Bartimej

 

-  kroz simboličke igre
-  kroz dječje crteže i slike

 

Samopoštovanje / Dobra slika o sebi
 

Radne i životno-praktične aktivnosti :

 • ja mogu, ja hoću sam
 • brinem o sebi

 

Socijalne igre

 • ja u zrcalu
 • album sve o meni
 • ljutilište-smijalište
 • što se dogodilo
 • zagonetna lica
 • kako reći ne

 

Društvene igre (čovječe ne ljuti se, mlin, šah, domino, memory, karte…)
Usvajanje kulturnih navika (pozdravljanje, ozdravljanje, kulturno ponašanje za stolom)

 

  SPOZNAJNI RAZVOJ

 

Znanja o neposrednoj okolini (Šetnje u prirodu, snalaženje u prometu, posjete kulturno-umjetničkim institucijama)

Zainteresiranost za nove spoznaje ( istraživalačke aktivnosti,enciklopedije,manipulacijske vještine)

Pojam o vremenu i prostoru, orijentacija u prostoru i vremenu (igre u prostoru za usvajanje prostornih odnosa, priče, pjesmice, boravak u prirodi, promatranje promjena)

Predmatematičke vještine (usvajanje pojma broja, razvrstavanje predmeta, uspoređivanje predmeta i pojava, nizanje kuglica, perlica, slanog tijesta, igre geometrijskim oblicima, radni listovi, mali matematički elementi, kombiniranje)

Pamćenje i logičko zaključivanje (brojalica, pjesmica, recitacija, priča, pojmova, brojeva u nizu, serije slika, labirinti, slagalice, parne slike, traženje skrivenog predmeta)

Glasovna analiza i sinteza (igre riječima i glasovima: uočavanje rime, ritmičke pjesmice, pjesme u rimi, dovrši stih, rastavljanje riječi na slogove, recitiranje uz udaranje ritma, stupanje u ritmu pjesmica, uočavanje prvog glasa u riječi, nabrajanje riječi na zadani prvi glas- igre u trgovini i čarobna ,  uočavanje zadanog glasa u riječima; igra uhvati glas - pljesni, poskoči kada čuješ zadani glas, uočavanje zadnjeg glasa u riječi, igra slovo na slovo, analiziranje kratkih, jednosložnih riječi te postupno povećavanje dužine riječi, slikovni materijal, igra pokvareni telefon)

Apstraktno mišljenje (procesne drame ili igre mašte, nastaviti priču ili izmisliti drugačiji završetak priče, ramsko-scenske improvizacije, simboličke igre, slušanje instrumentalnih kompozicija i likovno izražavanje istoga)

Usmjerenost i održavanje pažnje (slušanje književno-umjetničkih i biblijskih tekstova, zajedničke  ciljane aktivnost svih vrsta djelatnosti, satovi tjelesnog vježbanja, radni listovi igre imaginacije, igre tišine, igre za razvoj slušne pažnje)

 

GOVORNI RAZVOJ

 • Priopćavanje govorom svojih misli, osjećaja i potreba
 • Pričanje i prepričavanje priča i događaja
 • Interaktivno čitanje: pričanje priče prema slikama iz slikovnice bez poznavanja sadržaja, pričanje priče iz vrećice
 • Opisivanje slika, igre pogađanja likova, predmeta, događaja, situacija
 • Igre pantomime
 • Igre suprotnosti
 • Bogaćenje rječnika: novim pričama, bajkama, recitacijama, slikovnicama, usvajanjem novih znanja o prirodi, okolini, zanimanjima ljudi,  pojavama
 • Govorno-jezične igre: dovrši rečenicu, reci rečenicu na zadanu riječ, reci dugu/kratku riječ, smisli novu riječ, objasni riječ,  pogodi riječ, nađi suvišno, igre uspoređivanja, kome je što potrebno, uoči pogrešnu riječ, brzalice, zagonetke, uoči sličnosti i razlike
 

Preuzmite dokument:

  zrelost-za-skolu.pdf   (433.76 KB)
 
  Riječ stručnjaka - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK