Dječji vrtić svetog Franje

Čovjek je sličan Bogu igraču

Čovjek je sličan Bogu igraču

Čovjek je sličan Bogu igraču ne samo po neslužnosti , što Božjim stvoriteljskim darom postoji jednostavno zato što postoji, nego i po tome da postoji radosno. Igra je naime djelatnost koja pruža zadovoljstvo, daje ugodu iliti stvara radost. Bog radosno postoji i zadovoljno djeluje. Pa je i u tom smislu igrač. Sličan Bogu igraču, čovjek je također stvoren za radosno postojanje i zadovoljno djelovanje. Prve stranice Biblije upravo to živopisno slikaju. Poslije se dogodio poremećaj. Obnova, kroz muku i križ, ide za uspostavljanje i natkriljivanjem iskonskog radosnog stanja i postojanja. Posljednje stanje spašenog čovječanstva, Crkve Božje, predočeno je kao svadbena igra, kao radost.

Ivan Golub,
Homo ludens, imago Dei 

(isječak)

  Duhovni kutak - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK