Dječji vrtić svetog Franje

Ljubi je

Ljubi je

Jedna priča govori o mladiću koji je otišao posjetiti mudra čovjeka i ispričao mu o sumnjama kojima su ispunjeni njegovi osjećaji prema lijepoj djevojci. Mudrac ga je saslušao, pogledao ga u oči i rekao mu samo jedno: „Ljubi je.“ I ni riječi više nije rekao. Nezadovoljan, mladić je dodao: „Ali, još nisam siguran…“ Mudrac je ponovno savjetovao: „Ljubi je.“

Vidjevši mladićevu zbunjenost, nakon kratke tišine nastavio:
„Sine moj, ljubav je odluka, a ne osjećaj. Ljubav je posvećenost. Ljubav je glagol, a plod toga djelovanja je ljubav. Ljubav je vježbanje u vrtlarenju. Počni s onim što te muči, pripremi tlo, zasij sjeme, budi strpljiv, zalijevaj i brini se o njemu. Budi spreman na pošasti, sušu i poplavu, čak ni zbog toga nemoj napustiti svoj vrt. Ljubi; odnosno drugim riječima, prihvati, cijeni, poštuj, pokloni svoju naklonost i nježnost, divi se i imaj razumijevanja. jednostavno rečeno: ljubi! Život bez ljubavi nema nikakvog smisla.“

Tada je mudrac dodao:
Inteligencija bez ljubavi čini te nastranim.
Pravednost bez ljubavi čini te nepomirljivim.
Diplomacija bez ljubavi čini te licemjerom.
Uspjeh bez ljubavi čini te oholim.
Bogatstvo bez ljubavi čini te pohlepnim.

Podložnost bez ljubavi čini te pokornim.
Siromaštvo bez ljubavi čini te arogantnim.
Ljepota bez ljubavi čini te smiješnim.
Autoritet bez ljubavi čini te tiraninom.
Rad bez ljubavi čini te robom.

Jednostavnost bez ljubavi čini te manje vrijednim.
Zakon bez ljubavi je ropstvo.
Politika bez ljubavi čini te sebičnim.
Život bez ljubavi nema nikakva smisla.“

  Duhovni kutak - Sve
DJEČJA MUDROST
 
DUHOVNI KUTAK